T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER - Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi

IB Kitapları

 

books


Edebiyat A1 10. Sınıf Ders Kitapları (Okutulacak Eserler)

Anton Çehov- Martı

Kafka- Hikayeler

Chinua Achebe- Artık Huzur Yok

Orhan Kemal- 72. Koğuş 

 

Edebiyat  11. Sınıf Ders Kitapları (Okutulacak Eserler)

Attila İlhan- Sisler Bulvarı

Sabahattin Ali- Kağnı, Ses, Esirler

Peyami Safa- 9. Hariciye Koğuşu

Haldun Taner- Günün Adamı

Adalet Ağaoğlu- Kozalar

Orhan Asena- Fadik Kız

Güngör Dilmen- Kurban

Orhan Veli Kanık- Bütün Şiirleri

 

İngilizce Dersi 10. Sınıf

George Orwell- Animal Farm

English B

The Rocking Horse Winner- D.H. Lawrence

 


 

 

Edebiyat Dersi için Okunması tavsiye edilen eserler

Edebiyat Kuramları ve Eleştiri (Berna Moran)

Tiyatro Tarihi (Özdemir Nutku)

Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi (Sevda Şener)

Poetika Dersleri (Orhan Okay)

Tiyatronun ABC'si (Aziz Çalışlar)

Lale dergisi (1,2,3. sayılar)

Bu Ülke (Cemil Meriç)

Çatıdaki Çatlak (Adalet Ağaoğlu)

Hikayeler (Ahmet Hamdi Tampınar)

Hayvanat Bahçesi Masalı (Edward Albee-Amerikan)

Hedda Gabler (Henrik İbsen) (Norveç)

Matmazel Julie (August Strindberg) (İsveç)

Yeniden Yaratma (Ülkü Ayvaz)

Oyunlarla Yaşayanlar (Oğuz Atay)

Otuz Beş Yaş (Cahit Sıtkı)

Parasız Yatılı (Füruzan)

Çok Uzak Fazla Yakın - (Adalet Ağaoğlu)

Woyzeck (Georg Büchner) (Alman)

Zengin Mutfağı (Vasıf Öngören)

 

 

                                                         

İstanbul Prof.Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi IB sınıfları Sosyal Bilimler Dersleri/ Sosyoloji için okutulacak kitaplar:Sosyoloji (Okutulacak Eserler)

 

1-Sanayi ve İmparatorluk / E.J. Hobsbawm / Dost Yayınları – Ankara - 2005
2-Devrim Çağı / E.J. Hobsbawm / Dost Yayınları – Ankara - 2005

3-Türkiye'de Çağdaşlaşma / Niyazi Berkes / Y.K.Y - 2008

4-Osmanlı'da Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma / Kemal Karpat / İmge Yay. 2006

5-Lale dergisi (1,2,3. sayılar) 

 

Tarih (Okutulacak Eserler)

 

1-20.yy Dünya ve Türkiye Tarihi / Tarih Vakfı Yay. / Gökçen Faruk Alpkaya

2-Atatürk-Lord Kinross

3-Nutuk – Atatürk

4-Siyasi Tarih 1-2 / Prof.Dr. Oral Sander

5-Gençler için Tarih, Epsilon Yayınları

6-Lale dergisi (1,2,3. sayılar)

 

Coğrafya (Okutulacak Eserler)

 

1- Tanzimattan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, Gülten Kazgan-Bilgi Üniversitesi Yayınları

2- Beşeri Coğrafya - İnsan .Kültür. Mekan  Prof. Dr. Nazmiye Özgüç – Prof. Dr. Erol Tümertekin

3- Yakın Çağ Tarih 1815'ten 2000'e Avrupa Atlası Sabancı Yayın Evi

4- Gençler için Coğrafya, Epsilon Yayınları

5- Feodal Dönemden Yirminci Yüzyıla- Leo Huberman-İletişim Yayınları

6- Lale dergisi (1,2,3. sayılar) 

 

(Tarih- Sosyoloji- Coğrafya dersi kitapları okulumuzda mevcuttur. Okulumuzdan temin edilebilir)

 

 

Okunması tavsiye edilen kaynak kitaplar

 

1-Türkiye'de Siyasal Sistemin Evrimi / Kemal Karpat / İmge Yay. 2006

2-Modern Türkiye'nin Oluşumu / Feroz Ahmad / Kaynak Yay. 1999

3-Türk Modernleşmesi Makaleler / Şerif Mardin / İletişim Yay.

4-Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu / Şerif Mardin / İletişim Yay.

5-Modern Türkiye'nin Doğuşu / Bernard Lewis / T.T.K Yay.

 

 

Yaz tatilinde okunması tavsiye edilen eserler

 

TARİH

1.- Siyasi Tarih 1-2/ Profesör Doktor Oral Sander'in kitaplarından İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan kısım( 1940'a kadar)

2.- Tüsiad Tarih 1. Ciltin de görselleri incelenecek, görsellere ait açıklamalar ve yazılar okunacak.

COĞRAFYA

 

*Eric Hobsbawm, Devrim Çağı adlı eserinden;

Önsöz-giriş

1780lerin dünyası

Endüstri Devrimi

Fransız Devrimi

2. kısım: sonuçlar

Toprak

Endüstri Dünyasına doğru

Çalışan yoksullar

1848'e doğru kısımları

 

* Yine aynı yazarın Sanayi ve İmparatorluk adlı eserinden; önsöz- giriş

1., 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,10.ve 12. Bölümler

 * Sabancı Üniversitesi Yakınçağ Tarih Atlasından; Yayıncının notu- giriş ,   1 Ocak 1848

             1848'de nüfus-1848'de kentleşme

             1871'de Kentleşme- 1871'de Nüfus

             1910'da Nüfus- 1910'da Kentleşme kısımları

*20. Yüzyıl Dünya ve Türkiye Tarihi ( Tarih Vakfı Yayınları)

1.       Bölüm 19. Yüzyılın mirası( sayfa 5-65arası)

SOSYOLOJİ

Dünden Bugüne Türkiye, Tarih, Politika, Toplum ve Kültür, Derleyenler: Metin Heper, Sabri Sayan

Türkiye'de Çağdaşlaşma- Niyasi Berkes/ Y.K.Y-2008

Sosyolojik Düşünmek- Zygmunt Baumann

St. Simon, İlk Sosyolog, İlk Sosyalist- Cemil Meriç

Sosyoloji Notları ve Konferanslar- Cemil Meriç

 

 

 


 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 03.01.2013 - Güncelleme: 11.04.2020 14:33 - Görüntülenme: 14347
  Beğen | 28  kişi beğendi